"Taraf Pengakap Raja Matlamat Kami"

Friday, October 24, 2008

Ke arah Pengakap Raja

MENYUSUR LALUAN MENCAPAI KEMUNCAK.....

1.Pengakap Muda:
Lulus Skim Lencana Pengakap Muda (Usaha,Maju,Jaya & Lencana Kepandaian)
2.Pengakap Remaja:
Lulus dan diperakui kemahiran/kebolehan diperingkat Daerah bagi Lencana Kenegaraan,Lencana Kemahiran,Lencana Kegiatan,Lencana Ekspedisi dan Lencana Perkhidmatan.
3.Anugerah Rambu Pengakap Remaja
4.Hadir dan Lulus Ujian Sikap Negeri
5.Hadir dan Lulus Pentarafan Pengakap Raja Negeri
6.Dipertimbangkan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Negeri Perak.
7.Menerima Sijil Pengakap Raja daripada DYMM Seri Paduka Sultan Perak.

No comments:

Post a Comment