"Taraf Pengakap Raja Matlamat Kami"

Friday, January 9, 2009

Program Negeri Perak 2009

Unit Pengakap Muda & Remaja:
1.Kem Pentarafan Pengakap Raja Negeri Perak:
Tarikh:26-29 Mac 2009 Tempat:Kem Kota Bota Parit.
2.Kursus Ketua Patrol (25-28 Jun 09 di Kem Kota Bota)
4.Kem Ujian Sikap Negeri Perak:
Tarikh:6-9 Ogos 2009 Tempat:Kem Kota Bota Parit.

Untuk Pemimpin Pengakap:
1.Bengkel Panel Log Pengakap Tarikh:20-21 Feb 2009 Tempat:Taiping
2.Kursus Penolong Pentaraf Pengakap Raja Ng.Perak Tarikh:5-8 Mac 2009 Tempat:Kem Kota
3.Kursus Kemahiran Teknik Berpengakap Tarikh:17-19 Julai 2009

Lain-Lain Program:

1.Kem Rambu PKK Negeri Perak (24-26 April 2009 Teluk Intan)
2.Kursus Ketua Patrol Ng.Perak (25-28 Jun 2009 Kem Kota)
3.Pekbori PKK Negeri (2-4 Okt 2009 Taiping)
4.JOTA (Okt 2009 Taiping)

Jambori 2009:
1.Pahang Rover Moot (Feb/Mac di Kem Tengku Mahkota Bandar Jengka)
2.Jambori Melaka Ke-7 (30Mei-6Jun 09 di Bukit Katil Melaka)
3.Jambori A/Bangsa Riau Indonesia (Ogos)
4.Jambori Asia Pasifik ke-26 (27 Dec-3Jan di Los Banos Laguna Filipina)

No comments:

Post a Comment