"Taraf Pengakap Raja Matlamat Kami"

Tuesday, April 21, 2009

Panduan 5 Lencana Tertinggi LMS 2009

1.LENCANA KENEGARAAN:

Objektif:

Pengetahuan mengenai hal kenegaraan ahli melalui pembacaan dan pencarian maklumat berkaitan.

Penilaian:

Kemahiran Penghasilan satu Buku Log yang lengkap mengikut fakta dan memenuhi skim latihan.

Ahli hendaklah menyediakan satu Log lengkap lencana ini dan log tersebut hendaklah mengandungi maklumat berikut;

Item Skim Lencana:

1.Melukis peta Malaysia dan hendaklah ditandakan;

a.Ibu Negara

b.Ibu negeri

c.Pelabuhan utama

d.Lapangan terbang

e.Jalan raya utama

f.Jalan keretapi

2.Menjelaskan berkenaan sejarah,struktur,peranan dan fungsi Parlimen Malaysia.

(Dewan Rakyat dan Dewan Negara)

3.Mengetahui Kabinet Malaysia (Gambar PM/TPM/Menteri/Timb.Menteri/termasuk MB)

4.Menyatakan senarai;

a.Kerajaan Persekutuan (Pusat)

b.Kerajaan Negeri

c.Senarai bersama

(agensi-agensi dan fungsi setiap satunya)

5.Nyatakan;

a.Punca-punca pendapatan Negara

b.Dasar Perbelanjaan Negara

(rujukan website Perbendaharan dan Kementerian Kewangan)

6.Sejarah Ringkas,tajuk-tajuk berikut;(berdasarkan fakta sejarah)

1.Zaman Kesultanan Melaka

2.Zaman Penjajahan Portugis,Belanda,Inggeris dan Jepun

3.Zaman Darurat dan Kemerdekaan

4.Pembentukan Malaysia

#Ahli akan diberi Lencana ini setelah menunjukkan Log yang lengkap dan Lulus Ujian Teori yangdiberikan.


2.LENCANA KEMAHIRAN:

Objektif:

Ahli berkeupayaan menguasai kemahiran secara individu serta boleh mengaplikasikan kemahiran.

Penilaian:

Skim ini akan dijalankan secara pratikal (berkhemah),ujian partikal/aplikasi kemahiran secara individu dan kumpulan serta penyedian buku Log.

Ahli yang telah lulus Lencana Jaya dan telah menghantar/menyiapkan Log Kenegaraan boleh mengambil lencana ini.

Dijalankan diperingkat Daerah ,3 hari 2 malam seperti item Program di bawah;

Item Skim Lencana:

Ujian Kemahiran Individu/Kumpulan:

1.Penyediaan Pondok Sementara

2.Simpulan/Ikatan 10 jenis termasuk aplikasi ikatan.

3.Sistem Takal

4.Pioneering project

5.Backwoods

6.Kemahiran Kompas dan estimation.

7.Membina dan melakukan 12 daripada 14 halangan (rujuk skim PR 2.10.3)

Perkara yang perlu disiapkan secara individu sebelum kem Kemahiran ialah;

1. 2 jenis plaster casts

2. 1 model projek perintis (maksima 50cm)

# Kem ini wajib dihadiri untuk kelayakkan Lencana.

Penyediaan Log Kemahiran sila ikut panduan Log yang diberi.

*Lencana Kemahiran hanya akan diberi jika pencapaian memuaskan dan dipersetujui oleh Panel Penguji Daerah.


3.LENCANA KEGIATAN:

3.7 Pertanian;

Objektif:

Ahli menguasai kemahiran pertanian secara praktikal.

Penilaian:

1.Amali Gerakerja Pertanian (Tempohmaksima 5 bulan)

2.Rekod perkembangan kerja

3.Lawatan/Pemantau Panel Penguji

Catatan;

Dalam kumpulan tidak melebihi 5 orang atau secara individu hendaklah menyediakan;

1.1 Tapak dengan keluasan tanah yang bersesuaian atau 2 batas panjang 4 m sediakan 2 jenis tanaman sayuran dan hendaklah direkod dalam Log proses perkembangannya;

a.Proses penyediaan tapak,campuran tanah atau gemburan dan batas.

b.Penyemaian benih

c.Pengubahan

d.Kaedah baja/jenis baja dan racun serangga

e.Jadual kerja dan rekod lawatan penguji

f.Hasil

1.2 Juga hendaklah menyediakan 5 jenis pokok atau pokok bunga dalam tempoh 4 bulan.

1.3 Secara pratikal dan teori hendaklah menunjukkan 1 kaedah Tut atau kahwin mata atau apolo kepada penguji dan hendaklah direkod dalam log.

Catatan:

Penyediaan tapak tanaman terpulang kepada kumpulan.Kumpulan atau ahli yang akan memulakan tugas hendak memaklumkan kepada Adc Remaja bagi tujuan lawatan.

Adalah digalakkan setiap proses itu diambil gambarnya dan lengkapkan Log Kegiatan.

*Dalam tempoh 3-5 bulan dari tarikh mula kerja,ahli akan diberi lencana ini setelah disahkan oleh Panel Penguji Daerah.


4.LENCANA EKSPIDISI

Objektif:

Membentuk Ahli yang berkeupayaan dari sudut mental,emosi dan fizikal serta berkemahiran bagi melengkapkan skim latihan ini.

Penilaian:

1.Pengetahuan Teori

2.Praktikal ekspidisi

Akan dijalankan dalam 2 kaedah;

1.Teori;

a.Pengetahuan mengenai kemahiran membaca peta dan melakar peta.

b.Kemahiran Kompas

c.Keperluan atau persediaan mengembara.

d.Cara menulis laporan dan kajian sewaktu mengembara.

2.Praktikal Ekspidisi:

a.Jalan kaki 40 km dan bermalam dengan tugasan dan kajian tertentu.

Sediakan Log untuk;

1.Laporan

2.Gambar atau pengesahan lokasi

3.Selesaikan tugasan yang diberi

Lencana ini dijalankan dalam kumpulan 4-8 orang.

Log ekspidisi hendaklah dilengkapkan 7 hari selepas Ekspidisi.


5.LENCANA PERKHIDMATAN:

Objektif:

1.Ahli pengakap sekurang-kurangnya memiliki 1 Sijil Asas samada daripada PBSM atau lain-lain pasukan bantuan kecemasan yang diiktiraf.

2.Membina ahli yang mampu memberi sumbangan atau khidmat bantu kepada masyarakat.

Penilaian:

1.Hadir dengan jaya kursus Sijil Asas Kecemasan

2.Teori (Melalui Log)

3.Kerja Amali.

Item Skim

5.1 Menyelamat Nyawa

1.Hadir sessi ceramah dan LULUS satu sijil asas bagi kemahiran berikut;

a.Sijil Asas PBSM atau,

b.Sijil asas kebombaan atau,

c.Bronze Medallion

Program ini akan dianjurkan oleh Daerah.

5.2 Perkhidmatan Masyarakat

1.Menjalankan 2 kerja amal atau khidmat masyarakat peringkat sekolah.

a.Membantu 2 perkhemahan pengakap peringkat sekolah.

b.Membantu 2 perkhemahan pengakap peringkat Daerah.

c.Membantu 1 program pengakap peringkat Negeri atau Kebangsaan

d.Menjalankan atau membantu 1 kerja kebajikan kepada masyarakat.

#Ahli perlu sediakan Satu Log khusus untuk lencana ini berserta dengan rekod-rekod perkhidmatan.


No comments:

Post a Comment