"Taraf Pengakap Raja Matlamat Kami"

Wednesday, August 5, 2009

Keputusan Kem Kemahiran 2009

Setelah disemak dan diteliti semua peserta mendapat purata 65% daripada keseluruhan.Namun untuk melayakkan anda ke Ujian Sikap Pengakap Raja 2009,anda adalah dikehendaki;

1.Membuktikan Program Lencana Kegiatan telah siap atau telah dijalankan.
2.Program Lencana Perkhidmatan juga telah disiapkan.
3.5 buku Log Lencana Tertinggi siap dan dihantar untuk semakan sebelum jam 9.00mlm Ahad 9 Ogos 2009.
4.Lain-lain Log (Unit Muda) sila dapat pengesahan Pemimpin kumpulan dan Penguji Daerah dan tarikh akhir untuk semakan seperti perkara 3 diatas.
(17 Buku Log)

Semak Log:8 Ogos 2009 Sabtu mulai jam 8.30pg di SK.Kamunting

Juga sila ambil perhatian:
1.Sila pastikan semua kumpulan telah menerima surat daripada JPN untuk Kem Sikap ini.Pergerakan tanpa pengetahuan adalah tanggungjawab sendiri.

No comments:

Post a Comment